Opplæring


Beckhoff tilbyr utvidet opplæring over hele verden for Beckhoff system komponenter. Opplæringen foregår ved hovedkontoret i Tyskland eller ved Beckhoff sine representanters kontor. Vår vennlig å kontakte avdelingen i ditt land for å kunne få opplæring hos aktuelt kontor verden rundt.


Beckhoff i Tyskland (Verl) og USA (Minneapolis) tilbyr opplæring for Beckhoff system komponenter slik som TwinCAT eller Embedded PC CX. Opplæringen blir foretatt ved hovedkontoret sammen med kunden eller ved kundens eget anlegg. Tilleggsopplæring, slik som programmering av Fieldbus Controllers, Bus Terminal konfigurasjon og kobling av Bus Terminalene kan avtales.

Opplæringstilbud

Beckhoff Opplæring | Tyskland
TwinCAT Opplæring
TR1000

TwinCAT 2 Opplæring: Kompakt programmering

TR1010 TwinCAT 2 Opplæring: Bruk, vedlikehold og service
TR1020 TwinCAT 2 Opplæring: Programmering for de som konverterer fra PLS’er
TR1900 TwinCAT-Individuell-Opplæring
TR2020 TwinCAT 2 Opplæring: NC Point-to-Point
TR2030 TwinCAT 2 Opplæring: NC Point-to-Point and NC Interpolation
TR8010 TwinCAT 2 Opplæring: TwinSAFE
TR8020 TwinCAT 2 Opplæring: EtherCAT
TR5000/TR5002 TwinCAT 2 Opplæring: Bygnings automasjon for system integratorer
TR5010/TR5012 TwinCAT 2 Opplæring: Start kurs i bygnings automasjon for elektrikere


Tilbake Topp